Egzamin na RM

Testy z części pisemnej egzaminów na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego

Zachęcam do sprawdzenia wiedzy w testach z części pisemnej egzaminów na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Dostęp do nich jest zupełnie za darmo i bez żadnych ograniczeń. Nowe testy będą dodawane niezwłocznie po udostępnieniu ich przez organizatorów egzaminu, a archiwalne – w miarę możliwości.

Poniżej zamieszczam również rozwijaną listę aktów prawnych (wraz z odnośnikami do rządowego internetowego systemu aktów prawnych), do których treści pojawiły się pytania na egzaminie pisemnym. Oczywiście, oprócz pytań z tych aktów, w testach pojawiają się również pytania z innych dziedzin, m.in. z metodyki szacowania nieruchomości, podstaw budownictwa itp.

 • Lista aktów prawnych na egzamin pisemny (kolejność alfabetyczna)
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
  10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  11. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
  12. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
  13. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  14. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
  15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  16. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
  17. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
  18. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  21. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  22. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  23. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  24. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  25. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  27. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  28. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  29. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
  30. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  31. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
  32. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  33. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  34. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  35. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
  36. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
  37. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  38. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  39. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
  40. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
  41. Standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1: Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności
 • Powyższy wykaz aktów prawnych, z odnośnikami do rządowego internetowego systemu aktów prawnych (ISAP), można również pobrać w postaci gotowego do wydruku pliku PDF.

  W związku ze zmianami zachodzącymi w treści aktów prawnych część pytań występujących w testach egzaminacyjnych jest już nieaktualna. Na stronie „Nieaktualne pytania” umieszczam na bieżąco informacje o pytaniach, których podstawy prawne uległy zmianie.

  Gdyby pojawiły się jakieś pytania, sugestie, albo w którymś teście zakradł się jakiś błąd lub literówka, to proszę o kontakt lub pozostawienie komentarza.

  Życzę owocnej nauki i powodzenia na egzaminie.


  UWAGA!

  Nowa strona z testami, które pozwolą Ci przygotować się w znacznie krótszym czasie do egzaminu pisemnego jest już dostępna pod adresem


  https://rzeczoznawca.infogeotech.pl


  Zapraszam do jej odwiedzenia i rozwiązania próbnego testu z ustawy Prawo wodne, w każdym z trzech dostępnych trybów: nauki, sprawdzianu i egzaminu.

 • Testy egzaminacyjne z 2023 roku (1 test)
 • Testy egzaminacyjne z 2022 roku (7 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2021 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2020 roku (3 testy)
 • Testy egzaminacyjne z 2019 roku (7 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2018 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2017 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2016 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2015 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2014 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2013 roku (1 test)
 • Testy egzaminacyjne z 2012 roku (7 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2011 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2010 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2009 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2008 roku (1 test)
 • 30 komentarzy

  1. Roman Tyborowski
   30 sierpnia 2021
   Reply

   Super robota. Dzięki

  2. Mag
   20 października 2021
   Reply

   Dzięki jesteś wielki 🙂

   • 21 października 2021
    Reply

    Dzięki za uznanie 🙂 Cieszę się, że ze strony korzysta coraz więcej osób. To bardzo motywuje do dalszego jej rozwoju.

  3. Kasia
   3 grudnia 2021
   Reply

   Dziękuję. Bardzo pomocna strona. Pozdrawiam 🙂

  4. Ola
   27 grudnia 2021
   Reply

   Bardzo dobra robota

  5. Michał
   11 stycznia 2022
   Reply

   Dziękuję, Aż jestem w szoku, Kawał dobrej roboty

   • 11 stycznia 2022
    Reply

    Dziękuję bardzo. Jestem przekonany, że nowa wersja testów, którą aktualnie przygotowuję, już wkrótce spowoduje jeszcze większy szok 😉

  6. 29 stycznia 2022
   Reply

   Od kiedy znalazłam tę stronę moje życie stało się prostsze 😀.
   Dziękuję za dobrą robotę 💐

   • Dziękuję bardzo za komentarz i cieszę się, że już tylu użytkownikom strona ułatwia życie. A już niedługo życie stanie się jeszcze prostsze… 😉

  7. Dariusz
   5 lutego 2022
   Reply

   Rewelacja.

  8. Przemek
   22 lutego 2022
   Reply

   Panie Krzysztofie kiedy będą dostępne testy w trybie nauki z podaną podstawą prawną odpowiedzi ?

   • 23 lutego 2022
    Reply

    Właśnie importuję opracowane pytania na nową stronę. Wczesny dostęp do testów będzie możliwy od 7 marca, a pełną funkcjonalność strony, po uzupełnieniu i uwzględnieniu zgłoszonych przez użytkowników uwag, błędów i propozycji, przewiduję osiągnąć z końcem marca. O szczegółach poinformuję pod koniec następnego tygodnia na tej stronie, jak również na moich profilach w mediach społecznościowych.

  9. Natalia
   4 marca 2022
   Reply

   A ja mam pytanie czemu w teście z dnia 21 września 3027 w pytaniu 67 jest tylko odpowiedź A.Nie powinna być A I B?

   • Natalia
    4 marca 2022
    Reply

    Chodziło mi oczywiście o date testu z dnia 21 wrzesień 2017

    • Odpowiedź B jest nieprawidłowa, gdyż zgodnie z art. 134 ust. 4 UoGN „Jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia.”

  10. Natalia
   5 marca 2022
   Reply

   Dziękuję za pomoc

  11. Natalia
   5 marca 2022
   Reply

   Chociaż juz sama nie wiem jak to powinno być po w pytaniu 23 z 2 grudnia 2021 to juz jest odpowiedź A i B,może ktoś mi wytłumaczyć o co tu chodzi?

   • Sprawdziłem i zarówno w teście na tej stronie, jak również w kluczu odpowiedzi na stronie ministerstwa, prawidłową odpowiedzią na pytanie 23 z testu z 2.12.2021 jest tylko odpowiedź A, czyli tak samo jak w pytaniu 67 z testu z 21.09.2017 r.

  12. Gabriela
   19 kwietnia 2022
   Reply

   Super strona 😃

  13. Marcin
   6 czerwca 2022
   Reply

   Witam. Panie Krzysztofie czy testy z 2022 r. będą dostępne na tej stronie czy stronka będzie nowa? Jest tak mozna prosić o linka🙂

   • 20 czerwca 2022
    Reply

    Testy z 2022 roku pojawią się w tym tygodniu. Prace nad nową stroną z testami są na ukończeniu i planuję jej start na 1 lipca

  14. Angela
   13 czerwca 2022
   Reply

   Witam. Panie Krzysztofie czy nowa strona jest juz dostepna?

  15. Angela
   13 czerwca 2022
   Reply

   Dzien dobry! Panie Krzysztofie czy nowa strona jest juz dostepna?

   • 20 czerwca 2022
    Reply

    Kończę już prace nad nową stroną z testami. Jej start planuję na 1 lipca. Więcej informacji o nowej wersji testów pojawi się wkrótce na tej stronie i na moich profilach w mediach społecznościowych.

  16. Marcin
   29 sierpnia 2023
   Reply

   Witam panie Krzysztofie czy będzie Pan wstawiał jeszcze nowe testy na tą stronę?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *