Egzamin na RM

Testy z części pisemnej egzaminów na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego

Zachęcam do sprawdzenia wiedzy w testach z części pisemnej egzaminów na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Dostęp do nich jest zupełnie za darmo i bez żadnych ograniczeń. Nowe testy będą dodawane niezwłocznie po udostępnieniu ich przez organizatorów egzaminu, a archiwalne – w miarę możliwości.

Poniżej zamieszczam również rozwijaną listę 27 aktów prawnych (wraz z odnośnikami do rządowego internetowego systemu aktów prawnych), do których treści pojawiły się pytania na egzaminie pisemnym. Oczywiście, oprócz pytań z tych aktów, w testach pojawiają się również pytania z innych dziedzin, m.in. z metodyki szacowania nieruchomości, podstaw budownictwa itp.

 • Lista 27 aktów prawnych na egzamin pisemny (kolejność alfabetyczna)
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
  4. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
  5. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
  6. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  7. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
  8. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  10. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  12. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  15. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  16. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  19. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
  20. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  21. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  22. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  23. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
  24. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
  25. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  26. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
  27. Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 września 2017 r. w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 1 – Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności
 • Powyższy wykaz aktów prawnych, z odnośnikami do rządowego internetowego systemu aktów prawnych (ISAP), można również pobrać w postaci gotowego do wydruku pliku PDF.

  W związku ze zmianami zachodzącymi w treści aktów prawnych część pytań występujących w testach egzaminacyjnych jest już nieaktualna. Na stronie „Nieaktualne pytania” umieszczam na bieżąco informacje o pytaniach, których podstawy prawne uległy zmianie.

  Gdyby pojawiły się jakieś pytania, sugestie, albo w którymś teście zakradł się jakiś błąd lub literówka, to proszę o kontakt lub pozostawienie komentarza.

  Życzę owocnej nauki i powodzenia na egzaminie.

 • Testy egzaminacyjne z 2021 roku (3 testy)
 • Testy egzaminacyjne z 2020 roku (3 testy)
 • Testy egzaminacyjne z 2019 roku (7 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2018 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2017 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2016 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2015 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2014 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2013 roku (1 test)
 • Testy egzaminacyjne z 2012 roku (7 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2011 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2010 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2009 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2008 roku (1 test)
 • Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *