Test z 23.04.2015

Egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru (może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź – punkt otrzymasz tylko, gdy wskażesz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie. Nie ma punktów cząstkowych ani punktów ujemnych). Na wypełnienie testu masz 90 minut – dokładnie 1 minuta na jedno pytanie, gdyż pytań w teście też jest 90.
Egzamin pisemny zakończysz pozytywnie, jeżeli zdobędziesz co najmniej 65 punktów.

UWAGA: Odpowiedzi na pytania są zgodne ze stanem prawnym na dzień egzaminu

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć test.

<– Wróć na stronę wyboru testu

4 komentarze

 1. Rafał
  16 kwietnia 2021
  Reply

  W pytaniu 69 wydaje mi się że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe zgodnie z rozporządzenie,:
  1) użytki rolne, do których zalicza się:
  a) grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  b) sady, oznaczone symbolem – S,
  c) łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;

  • 16 kwietnia 2021
   Reply

   Zgadza się, w kluczu w PDF z ministerstwa w pytaniu nr 69 prawidłowe są wszystkie odpowiedzi. Mój błąd przy wprowadzaniu. Już poprawiłem. Dzięki za czujność i informację.

 2. Rafał
  16 kwietnia 2021
  Reply

  W pytanie 80 nie powinna być odpowiedź A? Zgodnie z prawem o ochronie środowiska: 4. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1-3, można wystąpić w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

  • 16 kwietnia 2021
   Reply

   Rzeczywiście, obecnie są to 3 lata, lecz pierwotnie były to 2 lata. Z historii zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska wynika, że zmiana weszła w życie 14.03.2019 r. . Od tego dnia pytanie jest nieaktualne. Przed treścią pytania dodałem komentarz z informacją o jego nieaktualności. Bardzo dziękuję za tę informację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *