Nieaktualne pytania

Zmiany zachodzące na przestrzeni czasu w treści aktów prawnych powodują utratę aktualności części pytań z testów egzaminacyjnych. Na niniejszej stronie będę zamieszczał wszystkie nieaktualne pytania stwierdzone w testach wraz ze szczegółami odnośnie daty i powodu utraty ich aktualności oraz ze wskazaniem testów, w których pytania te wystąpiły. Wszystkie nieaktualne pytania są przyporządkowane do aktów prawnych stanowiących ich archiwalną podstawę prawną.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Wartość rynkowa nieruchomości to:
A. wartość katastralna;
B. cena płacona za nieruchomość, odpowiadająca cenie przeciętnej za podobne nieruchomości;
C. najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania za nieruchomość wycenianą na rynku.

Pytanie to wystąpiło w teście z 19.05.2016 (pytanie 37).

Archiwalna podstawa prawna: Art 151. ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Data utraty aktualności: 1 września 2017 r.
Powód utraty aktualności: Zmiana treści art. 151 ust. 1
Akt prawny zmieniający: Art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Wartość rynkowa nieruchomości, w/g ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest to:
A. przewidywana cena możliwa do uzyskania na rynku określona z uwzględnieniem cen rynkowych za podobne nieruchomości;
B. najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych za podobne nieruchomości;
C. wartość odpowiadająca cenie równowagi między popytem i podażą.

Pytanie to wystąpiło w testach z: 26.03.2009 (pytanie 24), 22.10.2009 (51), 25.08.2011 (13), 15.12.2011 (79).

Archiwalna podstawa prawna: Art 151. ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Data utraty aktualności: 1 września 2017 r.
Powód utraty aktualności: Zmiana treści art. 151 ust. 1
Akt prawny zmieniający: Art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Wartość rynkowa nieruchomości, wg ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest to:
A. cena możliwa do uzyskania na rynku;
B. najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych za podobne nieruchomości;
C. wartość odpowiadająca cenie równowagi między popytem i podażą.

Pytanie to wystąpiło w testach z: 27.09.2012 (pytanie 16), 15.10.2015 (34).

Archiwalna podstawa prawna: Art 151. ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Data utraty aktualności:
1 września 2017 r.
Powód utraty aktualności:
Zmiana treści art. 151 ust. 1
Akt prawny zmieniający:
Art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkowa nieruchomości:
A. jest określana dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu;
B. jest to najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku;
C. jest określana na podstawie cen lub dochodów na rynku kapitałowym.

Pytanie to wystąpiło w teście z: 14.04.2016 (pytanie 33).

Archiwalna podstawa prawna: Art 151. ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Data utraty aktualności:
1 września 2017 r.
Powód utraty aktualności:
Zmiana treści art. 151 ust. 1
Akt prawny zmieniający:
Art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Wartość rynkowa nieruchomości:
A. jest określana dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu;
B. jest to najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku;
C. może być określona na podstawie cen lub dochodów na rynku kapitałowym.

Pytanie to wystąpiło w teście z: 18.11.2010 (pytanie 34).

Archiwalna podstawa prawna: Art 151. ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Data utraty aktualności:
1 września 2017 r.
Powód utraty aktualności:
Zmiana treści art. 151 ust. 1
Akt prawny zmieniający:
Art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Wartość rynkowa nieruchomości:
A. jest określana dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu;
B. jest to najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku;
C. jest określana na podstawie cen lub dochodów na rynku kapitałowym.

Pytanie to wystąpiło w teście z: 16.10.2014 (pytanie 84).

Archiwalna podstawa prawna: Art 151. ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Data utraty aktualności:
1 września 2017 r.
Powód utraty aktualności:
Zmiana treści art. 151 ust. 1
Akt prawny zmieniający:
Art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Poziom cen przy wycenie nieruchomości w celu naliczenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej należy przyjąć na dzień:
A. stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury;
B. wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej;
C. wejścia w życie uchwały o ustaleniu stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej.

Pytanie to wystąpiło w testach z: 07.07.2011 (pytanie 65), 15.12.2011 (46), 23.08.2012 (48), 15.09.2016 (3).

Archiwalna podstawa prawna: Art 146. ust. 3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Data utraty aktualności:
1 września 2017 r.
Powód utraty aktualności:
Zmiana treści art. 146 ust. 3
Akt prawny zmieniający:
Art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
Poziom cen przy wycenie nieruchomości w celu naliczenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej należy przyjąć:
A. na dzień opracowania operatu szacunkowego;
B. na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej;
C. na dzień wejścia w życie uchwały o ustaleniu stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej.

Pytanie to wystąpiło w testach z: 16.06.2011 (pytanie 56), 27.09.2012 (25), 11.12.2014 (11).

Archiwalna podstawa prawna: Art 146. ust. 3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Data utraty aktualności:
1 września 2017 r.
Powód utraty aktualności:
Zmiana treści art. 146 ust. 3
Akt prawny zmieniający:
Art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *