Test z 27.10.2022

Egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru (może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź – punkt otrzymasz tylko, gdy wskażesz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie. Nie ma punktów cząstkowych ani punktów ujemnych). Na wypełnienie testu masz 90 minut – dokładnie 1 minuta na jedno pytanie, gdyż pytań w teście też jest 90.
Egzamin pisemny zakończysz pozytywnie, jeżeli zdobędziesz co najmniej 65 punktów.

UWAGA: Odpowiedzi na pytania są zgodne ze stanem prawnym na dzień egzaminu

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć test.

<– Wróć na stronę wyboru testu

2 komentarze

 1. Anna
  20 marca 2023
  Reply

  pYT 90. Skąd te wyliczenia
  Art. 98a. [Opłata adiacencka]
  1. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.
  30% z 20000=6000 a odp jest 15 tys. Niby Jak?

 2. Andrzej
  14 kwietnia 2023
  Reply

  Przy Specjalnej Strefie Rewitalizacji opłata wynosi max. 75%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *