Test z 22.07.2021

Egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru (może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź – punkt otrzymasz tylko, gdy wskażesz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie. Nie ma punktów cząstkowych ani punktów ujemnych). Na wypełnienie testu masz 90 minut – dokładnie 1 minuta na jedno pytanie, gdyż pytań w teście też jest 90.
Egzamin pisemny zakończysz pozytywnie, jeżeli zdobędziesz co najmniej 65 punktów.

UWAGA: Odpowiedzi na pytania są zgodne ze stanem prawnym na dzień egzaminu

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć test.

<– Wróć na stronę wyboru testu

2 komentarze

 1. Ernest
  26 października 2022
  Reply

  Terminy i sposób wnoszenia opłat adiacenckich od nieruchomości przydzielonych w wyniku scalenia i podziału nieruchomości, ustala? Jaka powinna być poprawna odpowiedz bo są rozbieżne?

  • 26 października 2022
   Reply

   To jest bardzo dyskusyjne pytanie.
   Dotychczas pojawiło się ono w testach egzaminacyjnych 3 razy. W starszych testach z 17.11.2016 r. (pyt. nr 72) oraz z 26.10.2017 r. (pyt. nr 1) odpowiedź o treści „rada gminy w uchwale o scaleniu i podziale” była uznawana za prawidłową. Jednak kilka lat później pytanie powtórzyło się w teście z 22.07.2021 r. (pyt. nr 43) i tu już tę odpowiedź uznano za błędną.
   Wydaje mi się, że przy tak zadanym pytaniu odpowiedź o treści „rada gminy w uchwale o scaleniu i podziale” jest błędna, gdyż to wójt, burmistrz lub prezydent miasta ustala terminy i sposób wnoszenia opłat adiacenckich, a rada gminy robi to tylko w wyjątkowych przypadkach gdy nie dojdzie do ugody z osobami zobowiązanymi do ich zapłaty. Gdyby pytanie było typu „Kto może ustalać…” to z pewnością odpowiedź wskazująca radę gminy byłaby prawidłowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *