Test z 28.10.2021

Egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru (może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź – punkt otrzymasz tylko, gdy wskażesz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie. Nie ma punktów cząstkowych ani punktów ujemnych). Na wypełnienie testu masz 90 minut – dokładnie 1 minuta na jedno pytanie, gdyż pytań w teście też jest 90.
Egzamin pisemny zakończysz pozytywnie, jeżeli zdobędziesz co najmniej 65 punktów.

UWAGA: Odpowiedzi na pytania są zgodne ze stanem prawnym na dzień egzaminu

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć test.

<– Wróć na stronę wyboru testu

4 komentarze

 1. Natali
  1 grudnia 2021
  Reply

  Czemu w pytaniu 56 mamy odpowiedź ?Wg mnie A i b

  • 1 grudnia 2021
   Reply

   Od 31 lipca 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków i od tej daty w ewidencji gruntów i budynków nie podaje się już informacji o materiałach budowlanych z jakich wykonane są budynki.

 2. 7 lutego 2022
  Reply

  Czy w pytaniu 69 poprawną odpowiedzią nie powinno być tylko C- Ust. o kształtowaniu ustroju rolnego?

  • Gospodarstwo rolne jest różnie definiowane w poszczególnych ustawach. Główną różnicą jest minimalna powierzchnia jaką musi mieć nieruchomość, aby uznać ją za gospodarstwo rolne. W ustawie o podatku rolnym w art. 2 ust. 1 zapisano, że musi przekraczać 1 ha, więc nieruchomość o powierzchni 1 ha z tego pytania nie spełnia tego warunku. W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego w art. 2 pkt 2 przywołano definicję gospodarstwa rolnego z kodeksu cywilnego i dodatkowo zapisano warunek, że gospodarstwo rolne musi mieć nie mniej niż 1 ha, więc nieruchomość o powierzchni 1 ha z tego pytania spełnia ten warunek. Natomiast definicja zawarta w art. 55(3) kodeksu cywilnego nie ogranicza w żaden sposób gospodarstwa rolnego pod względem powierzchni, więc jeżeli nieruchomość z pytania można uznać za gospodarstwo rolne na podstawie bardziej „restrykcyjnej” definicji z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, to tym bardziej nieruchomość ta jest gospodarstwem rolnym zgodnie z definicją kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *