Test z 15.09.2016

Egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru (może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź – punkt otrzymasz tylko, gdy wskażesz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie. Nie ma punktów cząstkowych ani punktów ujemnych). Na wypełnienie testu masz 90 minut – dokładnie 1 minuta na jedno pytanie, gdyż pytań w teście też jest 90.
Egzamin pisemny zakończysz pozytywnie, jeżeli zdobędziesz co najmniej 65 punktów.

UWAGA: Odpowiedzi na pytania są zgodne ze stanem prawnym na dzień egzaminu

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć test.

<– Wróć na stronę wyboru testu

2 komentarze

  1. Alicja
    20 maja 2021
    Reply

    Pytanie 3 oznaczyłabym jako nieaktualne – zmieniły się przepisy dot. ustalenia opłaty adiacenckiej

    • Już oznaczyłem to pytanie jako nieaktualne, a wraz z nim 6 pytań o podobnej treści w innych testach. Dodałem je również do listy nieaktualnych pytań. Dziękuję bardzo za tę uwagę i proszę o więcej 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *