Test z 24.06.2015

Egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru (może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź – punkt otrzymasz tylko, gdy wskażesz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie. Nie ma punktów cząstkowych ani punktów ujemnych). Na wypełnienie testu masz 90 minut – dokładnie 1 minuta na jedno pytanie, gdyż pytań w teście też jest 90.
Egzamin pisemny zakończysz pozytywnie, jeżeli zdobędziesz co najmniej 65 punktów.

UWAGA: Odpowiedzi na pytania są zgodne ze stanem prawnym na dzień egzaminu

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć test.

<– Wróć na stronę wyboru testu

Jeden komentarz

  1. Kasia
    9 listopada 2021
    Reply

    W pytaniu nr 8 dotyczącym liczby grup użytków gruntowych prawidłową odpowiedzią będzie 5, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie EGiB z dn. 21.07.2021 – par. 8 ust. 1.
    Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *