Test z 15.09.2022

Egzamin pisemny to test wielokrotnego wyboru (może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź – punkt otrzymasz tylko, gdy wskażesz wszystkie poprawne odpowiedzi na pytanie. Nie ma punktów cząstkowych ani punktów ujemnych). Na wypełnienie testu masz 90 minut – dokładnie 1 minuta na jedno pytanie, gdyż pytań w teście też jest 90.
Egzamin pisemny zakończysz pozytywnie, jeżeli zdobędziesz co najmniej 65 punktów.

UWAGA: Odpowiedzi na pytania są zgodne ze stanem prawnym na dzień egzaminu

Kliknij poniższy przycisk aby rozpocząć test.

<– Wróć na stronę wyboru testu

2 komentarze

 1. Piotr
  6 marca 2023
  Reply

  Jak się mają odpowiedzi z pytania 61 do odpowiedzi z testu z dnia 02.06.2022 pytanie nr 63?

  • Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do żądania rekompensaty w tym przypadku uprawniony jest tylko właściciel lub użytkownik wieczysty.
   W pytaniu z czerwca 2022 r. chodziło o osobę posiadającą prawo do użytkowania (nie użytkowania wieczystego), czyli ograniczone prawo rzeczowe. Dlatego też nie przysługuje takiej osobie prawo do żądania rekompensaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *